Skriv ut detta Sida

Priser

Gästhamnens reception ligger i Hamboden. Förutom expediering av hamnavgifter och cykelhyra finns även kiosk, café och glassbar.

Priser Gästhamnen
 • Hamnavgift dygn (15.00-13.00 inkl. dusch och bastu)  250 kr
 • Hamnavgift längsgående förtöjning  600 kr / dygn
 • Hamnavgift dag (9.00-18.00 ej dusch eller bastu) 100 kr
 • Elanslutning  90 kr
Bonuskort i gästhamnen!

Om du planerar att gästa oss  fler än 5 dygn under säsongen, be om att bonuskort så får du 6:e dygnsavgiften gratis.

 

Priser Camping

Avgiften för att bo på campingen betalar du i Hamnboden.

Priser per dag: Maj – Sep
 • 100 kr per tält
 • 50 kr per person
 • (Barn under 12 år tältar gratis i förälders sällskap).
Priser per dag:  Midsommarhelgen
 • 500 kr per tält.

 

Priser cykelhyra, per dag:
 • Vuxen 3 växlad            160 kr
 • Barncykel (12-24’)      100 kr
 • Sulky (max 50 kg)       100 kr
 • Barnsits                          40 kr
 • Cykelkarta                      20 kr
 • Cykelhjälm, finns att låna.

Permalänk till denna artikel: http://www.utogasthamn.se/index.php/priser/